គេហទំព័រ SAMNANG24 សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើន ! សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោក ! សូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសុខសនិ្តភាព ! ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាៈ នតិ្ថ សនិ្ត បរំ សុខំ ពុំមានសេចក្តីសុខដទៃណាស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ។ សូមអនុមោទនា!...

Monday, July 23, 2012

ព្រះសង្ឃចិត្តស៊ូ២


Related posts

Share/Bookmark

0 comments:

Post a Comment

 
PECH SAMNANG Copyright © 2011 Designed by SAMNANG24
;